از کلیه دانشجویان علاقه‌مند و صاحب ایده برای طراحی یک logo به عنوان آرم گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد،‌ دعوت می‌شود که طرح‌های پیشنهادی خود را تا روز یک‌شنبه ۲۲/۱۲/۸۹  از طریق email به آدرس sb.fum@ieee.com ارسال کنند. طرح برگزیده در روز جشن پایان سال گروه برق، دوشنبه ۲۳ اسفند، مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

شرایط شرکت در مسابقه:

–        هر شرکت کننده می­تواند حداکثر سه logo پیشنهادی ارسال کند

–        logoها باید به صورت jpg و حداقل ۱۰۰ پیکسل در عرض باشند

–        طرح باید در بر دارنده مفاهیمی مرتبط با برق و دانشگاه فردوسی مشهد باشد

(در صورت رعایت موارد فوق، بنا به نظر طراح، طرح می­تواند شامل نماد­های اقلیمی، فرهنگی و … باشد)